Vi har spart det beste til slutt !!

Søndagens forkortede langdistanse har ett terreng som er veldig variert, og spennende. Selv med en forkortet langdistanse vil løypene by på stor grad av variasjon, Og alle momenter i en langdistanse vil dere bli utfordret i.

Morgendagens tema blir hyppig skifte av o- teknikk.