Løypeinformasjon

Løpstilbudet

Det er 4 dager med løp

 • Torsdag: sprint-distanse Fevik, første start kl 1800
 • Fredag: mellom-distanse Fevik, første start kl 1100
 • Lørdag: lang-distanse Bjorendal, første start kl 1100
 • Søndag: mellom-distanse Bjorendal, første start kl 1100

Åpne klasser: Første start 1 time før ovenstående.

Løpsklasser

Velg mellom konkurranse-klasser eller åpne klasser. De viktigste forskjellene på disse er

KonkurranseÅpen
Påmelding mulig etter siste etteranmeldingsfrist i Eventor?JaJa (1)
Dyrere å melde seg på etter ordinær frist?JaNei
Sammenlagtrangering (fra og med 13 år)JaNei
Passer for mosjonisterJaJa (2)
1) Vi ønsker likevel at du melder deg på i forkant om du kan – det gjør det enklere for oss å ha passelig antall kart.
2) Selv om det heter konkurranse-klasser, så er 90% av deltagerne å anse som glade mosjonister.

Vanskelighetsgradene i tabellen under er beskrevet i denne tabellen fra NOF. Tallene angir alder, basert på hvilket år du er født. Er du en jente født i 2013 er du å anse som 10 år i 2023 og kan derfor løpe i en av klassene D -10, N2-åpen 9-16, C-åpen 10-16, B-åpen 10-16 eller N1-åpen (ingen aldersbegrensning).

VanskelighetsgradKonkurranse – DamerKonkurranse – HerrerÅpen
Grønn N1-løypeN1-åpen
Grønn N2-løypeD 9-10, H 9-10, N2-åpen 9-16,
N2-åpen 17-,
Blå C-løypeD 11-12, H 11-12, C-åpen 10-16,
C-åpen 17-,
Rød B-løypeD 13-14, H 13-14, B-åpen 10-16,
B-åpen 17-,
Svart A-løypeD 15-16,
D 17-20,
D 21-,
D 35-,
D 40-,
D 45-,
D 50-,
D 55-,
D 60-,
D 65-,
D 70-,
D 75-,
D 80-,
D 85-,
H 15-16,
H 17-20,
H 21-,
H 35-,
H 40-,
H 45-,
H 50-,
H 55-,
H 60-,
H 65-,
H 70-,
H 75-,
H 80-,
H 85-
AK-åpen,
AM-åpen,
AL-åpen (1)
1) AK, AM og AL betyr henholdsvis kort, mellom og lang løype med vanskelighetsgrad A.

Vi har valgt å slå sammen ungdomsklassene, slik: D13-14, D15-16 og H13-14 og H15-16.  Dette for å få flere deltakere i klassen. Vi har ekstra fokus på å lage løyper som har passe vanskelighetsgrad og lengde for disse.

Øvrige konkurranseklasser vil være omtrent som i 2022, men vi tar forbehold om å slå sammen 5-årsklasser med få påmedte, slik at det blir en 10-årsklasse istedet.

Poengberegning per løp

 • Vinneren i hvert løp får 1000 poeng
 • Øvrige løpere får 9 poeng fratrekk for hver prosent de er etter vinnertida. Hvis vinneren bruker 10 min og du er 1 min bak, så er du 10% bak vinneren og da får du: 1000 – 10*9 = 910 poeng for det løpet.
 • Løpere som ikke har gyldig resultat for løpet får 0 poeng.

Ungdomsklassene får ikke poeng den siste dagen (da er det jaktstart).

Sammenlagtrangering

SG2023 ønsker å legge til rette for at man kan konkurrere mot de man er jevngode med, for å se hvem som løper best samlet sett. Vi ser at det kan være vanskelig å delta alle dager, derfor legger vi inn fleksibilitet slik at en av dagene kan droppes uten at man er sjanseløs i sammendraget.

Opplegget blir som følger: 

 • Det er ikke sammenlagtrangering i de åpne klassene.
 • Sammenlagtrangering brukes for de som er 13 år og eldre.
 • Sammenlagtrangering vil oppdateres etter hver løpsdag.
 • Sammenlagtrangeringen summerer poengene fra de 3 beste løpene.
 • For ungdomsklassene vil sammenlagtrangering før dag 4 bestemme startrekkefølgen på dag 4. Rekkefølgen i mål bestemmer sammenlagtplasseringen etter dag 4, dvs noe annerledes enn klassene som ikke har jaktstart.

Jaktstart for ungdomsklassene

Det arrangeres jaktstart for klassene D/H13-14 og D/H15-16 den siste dagen. Det er en spennende konkurranseform og med utjevnende tiltak, vil det være spenning igjen til siste dag.

Øvrige klasser har vanlig individuell start den siste dagen også, ikke jaktstart.  

Utjevnende tiltak

De 2 beste løpene bestemmer startrekkefølgen den 4. dagen.

Ved å kunne stryke det dårligste av de 3 første løpene, vil det bli jevnere.

Noen vil innvende at dette er urettferdig, men vi vil hevde at det er helt nødvendig tatt i betraktning at differansene ellers vil bli unødvendig store. Ved å redusere avstandene vil også flere av løperne gå ut i jaktstart, ikke fellesstarten. 

Starttider jaktstart

For hver løper summeres de 2 løpene med høyest poengsum fra dag 1, 2 og 3: sum_poeng_løper.

Vi kaller poengsummen til sammenlagtlederen: sum_poeng_leder

Regn ut hvor mange poeng løperen er bak sammenlagtlederen:

sum_poeng_ledersum_poeng_løper = differanse_poeng_løper

Starttid i sekunder etter sammenlagtleder blir da:

differanse_poeng_løper / 9 * 15 = sekunder etter leder

Tallet 9: poeng fratrekk for hver prosent de er etter vinnertida

Tallet 15: sekunder per % bak vinner, gitt vinnertid på 25 min – som er antatt vinnertid på jaktstarten.

Vi gjør om poengene til sekunder, som er strukket slik at det er passelig ift forventet løpstid den siste dagen. Dette gjør at hver dag teller relativt sett likt, uavhengig av om det er sprint eller lang.

Eksempel

Se dette regnearket for hvordan man regner ut startliste for jaktstart.

Løypelengder

Løypelengdene (i km) er foreløpige og kan justeres noe.

LøypeNivåStarttypeKlasserTorsdag – sprintFredag – mellomLørdag – langSøndag – mellom
1ATidsstartH21-3,64,57,74,1
2AFriAL-åpen3,63,76,63,6
3ATidsstartH17-20, H35-3,44,06,03,1
4ATidsstartD21-, H40-3,43,95,93,5
5ATidsstartD17-20, D35-, H45-3,33,75,73,3
6ATidsstartD40-, D45-, H50-3,23,75,13,1
7AFriAM-åpen3,13,24,62,7
8ATidsstart/ JaktstartH15-163,13,74,63,3
9ATidsstartD50-, H55-, H60-3,13,64,82,6
10ATidsstart/ JaktstartD15-163,03,54,32,7
11ATidsstartD55-, D60-, H65-, H70-2,53,44,32,2
12AFriAK-åpen2,42,54,12,5
13BTidsstart/ JaktstartD13-14, H13-142,42,23,92,6
14BFriB-åpen 10-16, B-åpen 17-2,42,14,01,8
15ATidsstartD65-, D70-, D75-, D80-, H75-, H80-, H85-, D85-2,42,23,91,9
16CFriC-åpen 17-2,22,13,42,4
17CFriC-åpen 10-162,02,03,21,9
18CTidsstartD11-12, H11-121,82,02,91,6
19N2FriN2-åpen 17-1,81,32,91,9
20N2FriN2-åpen 9-16, D9-10, H9-101,81,11,81,4
21N1FriN1-Åpen1,71,01,71,7