Terreng

Terrenget dere vil møte er stort sett åpent skogsterreng med svaberg, lyng, myr og furuskog. Store områder er flate og lettløpte, men også litt småkupert terreng med løsmassegrunn, groper og granskog.

Sprinten vil gå i Bø Sommarland. Her blir det løping mellom sklier, lekeplasser, bygninger og andre aktivitetsområder. En del åpne områder, gjerder og veier. Innslag av høy gran- og furuskog.

Link til gamle kart som pdf:
Folkestadåsane fra 2020
Bø Camping fra 2020