Indrefileten av Vestmarka

Terrenget de to siste dagene går i deler av terrenget som de lengste løypene til O-Festivalen 2019 ble arrangert. Dette er indrefileten av Vestmarka som vi ønsker at alle skal få oppleve. Den gangen var det bare eliten som opplevde denne delen. I tillegg er kartet utvidet, og vi vil tilby et nytt spennende terrengområde. De fleste vil oppleve åpnere og mer storvokst skog med færre stier enn under O-festivalens langdistanse. Løpbarheten i terrenget er generelt bedre enn den gangen, selv om tett ungskog også finnes i dette området. Terrenget inneholder store variasjoner. Eikeskoger, med gressbunn, gammel gran og bøkeskoger, uten bunnvegetasjon vil løperne møte denne gangen. Noen større stier går gjennom terrenget, men ellers bærer mye av terrenget av lite stier, i forhold til vanlig for Vestfold. Orienteringen vil derfor bestå av veivalgsmuligheter der det noen ganger vil lønne seg å løpe på sti, men også finne de gode passasjene i de åpnere områdene.

Det er bare å glede seg til møte med varierte Vestmarka.