Kart og terreng for SG2023

Løpene i 2023 vil gå i Fevik og Arendal. Få oversikt over kartområdene ved å se på oversikten under.

Fevik

Kartet på Fevik er et stort sprint-kart – det samme kartet brukes til både sprint og mellomdistanse.

Kartutsnitt Fevik. Her er Storesand, den fineste stranda i området. Det er tidvis ganske bratt, så det lønner seg å bruke stier og finne gode passasjer.
Skogen ligger klemt inne mellom sjøen og boligområdene, som er godt synlig her. De mellomgrønne partiene bør man unngå, det samme gjelder stedene det er tegnet inn undervegetasjon med grønne streker. Bruk stiene om du kan.
Kartutstnitt av Fevik. Boligområde med skole og helsetun. Kartet er ikke helt ferdig, ser du hva som mangler?
Den hvite skogen er forholdsvis lettløpt
Storesand-terrenget har fine stier og flere partier med blåbærlyng som ikke er spesielt høy.
Skogen er en blanding av mange forskjellige typer trær, eik og furu er det mye av.

Arendal – Bjørnebo

Dette terrenget vil i hovedsak brukes til mellomdistansen, men noe av terrenget brukes også til langdistansen.

Dette området er preget av mange stier og skrenter. En ny lysløype går også gjennom skogen i forskjellige runder. De mange stiene gjør det til et raskt terreng, men det er viktig å senke farten når man skal forlate stien og angripe posten. Det er også mulig å velge feil sti!

De mange stiene kommer av at dette er et populært turområde, samt at sti-sykling er blitt populært i Arendal.

Skogen er blandingsskog med både bar- og løvskog. De hvite partiene er veldig fine å løpe i, de mellomgrønne er gjerne tett eikekratt eller tett barskog. Myrene er relativt tunge.

Grøfter og bekker er stort sett tørre, noe som kan gjøre dem vanskelig å få øye på.

Kartutsnitt av Bjørnebo, området som brukes til mellomdistansen dag 3.
Kartutsnitt av Bjørnebo, området som brukes til mellomdistansen dag 3.

Arendal – Mjåvann

Dette terrenget brukes til langdistansen.

Kartet er nabokartet til Bjørnebo og har fått navn etter vannet som ligger langs nord-kanten av kartet. Det er en del stier her også, men mindre enn i Bjørnebo. Den samme lysløypa finner du også her.

Kartutsnitt av Mjåvann, området som brukes til langdistansen dag 4.
Kartutsnitt av Mjåvann, området som brukes til langdistansen dag 4.