Informasjon til innbyggerne på Fevik

Vi ønsker å informere om at torsdag 29. og fredag 30. juni i år skal det være to orienteringsløp på Fevik som begge inngår i arrangementet Sørlandsgaloppen 2023.

Det vil være noe mer biltrafikk i området og løpere i området mellom Fevik skole, idrettsbanen og Storesand – spesielt torsdagen. Mye av løypa denne dagen vil foregå i boligområdet. Kjør like forsiktig som du ellers ville gjort i et boligfelt, så går dette fint. Vi vil ha trafikkvakter på utvalgte steder. Fredag vil løperne for det meste være i de kystnære skogspartiene.

Vi planlegger for at arrangementet ikke skal være til bry for dere som bor der. Vi håper at alle som bor i området vil ha glede av at orienteringsløperne besøker Fevik!

Torsdag 29. juni

Det første løpet torsdag 29. juni er på ettermiddagen og det vil være mer trafikk og løpere i området fra 16-20. Mye av dette løpet vil foregå i boligområdet mellom Fevik skole og Fevik stadion, også vil løypene avsluttes i skogen i retning Storesanden (se området innenfor blå strek under).

Deltakerne vil ellers krysse Sømsveien (markert i rødt under) i nærheten av skolen på flere steder under løpet. Det vil ikke være behov for å sperre for trafikk, men det vil være skilt og trafikkvakter i området som vil oppfordre til å kjøre forsiktig fordi det foregår et slikt arrangement i området.

Moderne orientering er ikke lenger bare i skogen, men kan også være i boligstrøk og byområder. Da er det ikke så vanskelig å finne selve postene, men utfordringen er vel så mye å finne det raskeste og smarteste veivalget mellom postene.

Fredag 30. juni

Det andre løpet fredag 30. juni er på dagtid med aktivitet fra omtrent kl 10-15.

Dette løpet er først og fremst et vanlig orienteringsløp i skogen, men det vil også komme i kontakt med boligfeltene på begge sider av Trollfjell / Store Randvigberget.

Felles info

Begge løp har start på et jorde i Øvre Ranviga, mens hovedarena og målområde er på Storesanden.

Vi har fått tillatelse fra myndighetene til å være i området ved Storesand. En forutsetning for dette er at vi ikke er til hinder for allmennhetens bruk av området, noe vi har tatt hensyn til i planlegging av parkering, arena og terrenget rundt.

Når et orienteringsløp går i et boligområde er hager og private områder og også dyrket mark markert på kartet som forbudte områder. Postene i boligområdet vil typisk stå på fortauet langs offentlige veier, og løperne vil løpe langs bilveiene og de stiene og smugene som fins i området. Derfor skal ikke beboerne forvente å få løpere inn i hagen eller på gårdsplassen. Skulle noen unntaksvis likevel forville seg inn dit, kan du be dem vennlig om å snu. De vil antagelig bli veldig flaue 😉

Ingen får vite hvor postene er plassert før løpet starter, løperne får vite det når de starter. Det er svært viktig at postene blir stående der de har blitt satt inntil arrangøren samler dem inn igjen etter løpet.

De som skal delta på disse orienteringsløpene vil parkere nær Storesanden og det vil føre til økt trafikk på Fevik og Storesandsveien under arrangementene. Deltakerne i løpet torsdag den 29. vil ellers krysse Sømsveien i nærheten av skolen på flere steder under løpet. Det vil ikke være behov for å sperre for trafikk, men det vil være skilt og trafikkvakter i området som vil oppfordre til å kjøre forsiktig fordi det foregår et slikt arrangement i området

Du kan bli med 🙂

Det er hyggelig om noen heier på de som kommer løpende forbi. Det er mange løyper for alle aldre og vanskelighetsgrader og løypene går i veldig mange retninger.

Skulle noen ha lyst til å delta selv, så er det selvsagt fullt mulig, enten man er Express-medlem eller ikke. I så fall er det bare å ta kontakt, så hjelper vi til med påmelding i de åpne klassene. Det fins løyper som passer også for de som aldri har prøvd orientering før.

Ta kontakt

Skulle noen ha synspunkter på arrangementet, ber vi om at man tar kontakt!

Kontaktpersoner

Hans Jakob Kløvstad, Express IL – tlf 930 03 616

Jan Vidar Wernersen, SG23-komiteen – tlf 900 75 365

eller send mail til info@soerlandsgaloppen.no