Beredskapsplan

Planen gjelder for eventuell ulykker, kriser eller lignende situasjoner under
arrangementet torsdag 29. juni – søndag 2. juli 2023.06.12

1 – Beredskapsgruppen

Arbeidsutvalget (AU) for SG 2023 utgjør beredskapsgruppen.
Sverre Valvik er leder av beredskapsgruppen

2 – Telefonnummer til beredskapsgruppen

Sverre Valvik 90516540
Geir Bråten 41516801
Odd Utstumo 91144903
Stig Alvestad 99041018
Jan Vidar Wernersen 90075365

3 – Varsling av nødetater

 • Ambulanse/AMK 113
 • Politi 112
 • Brann 110

4 – Aktuelle hendelser

 • Ulykke med personskade eller død
 • Brann
 • Andre alvorlige forhold som involverer personer eller materiell
 • Andre saker som kan medføre uheldige medieppslag/skade på
  Sørlandsgaloppens renommé

Beredskapsleder skal umiddelbart sammenkalle beredskapsgruppen dersom
noe av ovennevte inntreffer. Møtested for beredskapsgruppen er ved
sekretæriatet

5 – Beredskapsgruppens oppgaver

 • Skaffe seg nødvendig oversikt over situasjonen
 • Varsle nødetater ved behov
 • Iverksette aktuelle akuttiltak
 • Føre logg for hendelsen
 • Informere berørte (og andre ved behov)
  Beredskapsleder, eller den han utpeker, skal forestå
  all ekstern informasjon til media og kontakt med nødetater.