Feil bankkonto på faktura fra SG2023

Vi har dessverre oppgitt feil kontonummer på fakturaene – feil i siste siffer.

Rett kontonummer er 3000.49.66208

Ny informasjon blir sendt ut til alle fakturamottakere på e-post.

Vi beklager feilen!