Brannfare

Det er fortsatt stor skogbrannfare.

Slik er reglene for Fevik og Arendal fram til og med 30.6.: “Det er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener o.l.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.”

Selv om regelen gjelder fram til 30.6. ønsker vi at du skal avstå fra å gjøre opp ild, grille osv. under hele Sørlandsgaloppen.