Arena på en husmannsplass

Bjorendal var i gamle dager en husmannsplass under gården Mørland Store i Austre- Moland. Det bodde folk der i minst 160 år. 

I Austre-Molands bygdebok er det nevnt at gårdbruker i 1802 var Ole Gullowsen. 

Ifølge en takst var det fôr til 3-4 sauer her. Verdien av Bjorendal ble satt til 30 riksdaler.

I 1839 forteller bygdeboka at Guttorm Terjesen fikk arvefeste på gården. Guttorms etterfølgere eide gården frem til 1893 da Lars Bai Bjorendal kjøpte gården. 

Lars ble født i 1857. Da kona døde satt Lars igjen med 4 barn. Han giftet seg med hushjelpen som hadde 3 barn fra før. Sammen fikk de 10 barn. Altså alt i alt 17 barn. Alle levde opp til voksen alder. En av sønnene, Ole Alrik , utvandret til Canada i 1927. 

Familien levde ikke bare av det gården kastet av seg. Lars Bai drev Arendals største skredderforretning med 14 svenner på det meste. Han måtte likevel selge gården fordi han hadde kausjonert for en mann som ikke greide å innfri gjelden sin. Lars Bai døde i 1934. 

Olaf Pedersen bodde på Bjorendal omkring 1950. Han ble født på en husmannsplass i Froland i 1900. Han drømte om å bli dikter, men det var vanskelig å slå seg frem for en som var født i trange kår. Han fikk ikke utgitt noe i bokform, men man kan finne dikt og fortellinger i lokalavisene. Han prøvde seg også som bladutgiver. 

Olaf Persen døde i 1952 og Bjorendal fikk flere nye brukere. I 1959 var det en Søren Olsen som bodde der. Han var den siste som bodde der. I 1962 ble Bjorendal kjøpt av Moland kommune. 

Kommunene leide gården ut til Røde Kors i noen år. Så forfalt Bjorendal inntil den den brant på begynnelsen av 1970-tallet. Siden den gang har jordene grodd igjen. Skog og kratt vokste tett og murene var nesten ikke synlige før Grane nå har ryddet plass for arena for Sørlandsgaloppen. 

Plassen ryddes. Se flere bilder fra ryddingen på Instagram, #sørlandsgaloppen2023